Hvordan sikres en effektiv og målrettet rekrutteringproces?

Så blev det juli måned og arbejdsdanmark begynder så småt at drosle ned og se frem mod sommerferien. For mig betyder det at jeg skal i gang med nye og spændende opgaver. Det har også givet plads til at dele lidt viden omkring hvad skal der til for at sikre en effektiv og målrettet rekrutteringsproces?

Det er dyrt at rekruttere. Internettet og dagspressen flyder over med artikler omkring omkostninger som følger med opgaver som rekruttering og on boarding af nye medarbejdere.

Det er min erfaring at rekruttering kan være en opgave, som der ikke allokeres tid til når de daglige drifts- og ledelsesopgaver skal løses. Derfor kan lederne være tilbøjelig til at forsøge at skabe hurtige resultater ved at genbruge stillingsannoncer og forcere rekrutteringsprocessen, da målet er hurtigst muligt at have den rette medarbejder ansat. Men hurtigt er ikke nødvendigvis bedst. Derfor er det afgørende at rekrutteringsprocessen er både effektiv og kvalitativ.

Hvad er værd at overveje når rekrutteringsprocessen skal revurderes?

Hvad er jeres interne og/eller eksterne kunders oplevelse af jeres rekrutteringsproces? Oplever de en smidig men også kvalitativ proces som hurtigt og effektivt sikrer dem de rigtige kandidater? Eller måske er det tid til at revurdere processen i din virksomhed

Nogle af de ting jeg taler med mine kunder om at de bør overveje er:

 • Bør vi have forskellige rekrutteringsprocesser til forskellige typer job?
 • Er der administrative processer der kan optimeres?
 • Hvordan anvender vi test og hvor tidligt i processen bør indgå?
 • Anvender vi en eller flere test på alle rekrutteringer eller har vi forskellige testløsninger til forskellige rekruttering (fx personlighedstest, kognitiv test eller servicetest)?
 • Er vores ledere klædt på til at gennemføre ansættelsessamtaler eller bør vi uddanne dem til det og hvordan kan vi bedst støtte dem i processen?
 • Husker vi at få taget referencer inden vi tilbyder ansættelse og er der kvalitet i de referencer vi tager?
 • Bør vi bruge caseopgaver eller andre praktiske øvelser, hvor vi kan teste kandidaterne faglige kvalifikationer?
 • Får vi lavet en grundig analyse over hvad vi egentlig har brug for inden rekrutteringen sættes i gang?

Alle ovenstående punkter og flere til er vigtige. Et af de områder som jeg finder afgørende for en målrettet og kvalitativ rekrutteringsproces er at være meget præcis i forhold til det vi søger efter. En ”kæphest” som stadig holder: Jobanalysen! Alt andet lige er det lettest at finde den rette person til jobbet, hvis vi er helt skarpe på hvad der er brug for. Og ja, oftest har jobkravene ændret sig siden sidste rekruttering.

Jobanalysen bør danne grundlag for dit stillingsopslag

En kvalitativ jobanalyse gør det lettere at målrette stillingsannoncen og den efterfølgende proces til relevante ansøgere.

Med afsæt i nedenstående 4 spørgsmål har du mulighed for at lave en grundig jobanalyse. Inviter gerne stakeholders til at give kvalificeret input. Anvender du test i din rekrutteringsproces, bør du ligeledes lave et kriterie for hvilken personlighed og/eller kognitivt niveau som kræves i jobbet.

Hvis I anvender en testløsning med en moderne IT platform, kan du benytte data til at hjælpe dig til at definere det rette kriterie for f.eks. personlighed. Dermed kan du let omsætte den viden du har om eksisterende medarbejdere som fungerer godt i jobbet til et konkret personlighedskriterie og dermed let og datadrevent sammenligne kandidater med medarbejdere med den ønskede adfærd.

Hvilke elementer bør min jobanalyse indeholde?

 • Hvilken personlighed?
 • Hvilke opgaver skal helt konkret løses?
 • Hvilken viden skal medarbejderen have fra starten?
 • Hvilke kompetencer/færdigheder kræves der?

Det er min erfaring at ved en struktureret jobanalyse, som indeholder en stillingtagen til ovenstående, øges sandsynligheden for at sikre at kandidaten som ansættes får succes i jobbet.

 

Tina Sørensen

Jeg er optaget af at hjælpe dig med at skabe størst mulig værdi både med og uden Masters løsninger. Hvis du lykkedes med at finde og udvikle de rigtige medarbejder og med dine HR processer i øvrigt, så lykkes jeg.

Hold dig opdateret

Tilmeld nyhedsmail

Du vil modtage inspiration til arbejdet med test og mennesker, der giver værdi i dit arbejde. Vi inviterer også indimellem til relevante events.

Kategori