Data protection policy

Erklæring fra uafhængig ekspert

Master International indhenter en gang hvert år (i april måned) en erklæring fra en uafhængig ekspert angående vores overholdelse af kravene til de sikkerhedsforanstaltninger, der er fastsat i databehandleraftalen. Erklæringen bliver udarbejdet på grundlag af en anerkendt standard for sådanne erklæringer. Erklæringen vil være tilgængelig her første gang i april måned 2018.

Priser i henhold til databehandleraftale

Alle eventuelle ydelser fra Master Danmark som angivet i afsnit 3.7, 3.9 og 3.11-3.12 i databehandleraftalen er fakturerbare og vil blive opkrævet til en timepris på 1500 kr. ex moms.

Test policy

Vil være tilgængelig fra maj 2018 og beskrive, hvordan vi håndterer persondata i de tilfælde hvor vi selv udsender test og dermed er dataansvarlige.


Denne side er senest opdateret: 2018-02-05.