{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Typiske spørgsmål fra kandidater, der skal testes

Testværktøjer som vores bruges til at lære kandidater at kende på kort tid, for at finde ud af hvor godt kandidaten vil passe ind i et bestemt job i virksomheden. Man kan også bruge test i forbindelse med udvikling i jobbet.

Målet med testen er at give både dig og virksomheden en bedre forståelse for, hvordan du vil passe ind i virksomheden som helhed og hvad det betyder for et fremtidigt samarbejde. Generelt vil man føle sig utilpas eller stresset, hvis man hele tiden udfordres af problemer, der er for komplekse eller hvis man skal opføre sig meget forskelligt fra sin foretrukne adfærd. Derfor er det en fordel at have afstemt på forhånd hvorvidt der er et match mellem kandidat og virksomhed.

Hvordan forbereder jeg mig bedst?

Kend formålet med testen

Hvis du allerede har modtaget en invitation til at udfylde en test, bør du også være informeret om dens formål. Hvis du ikke kender - eller ikke er sikker på - formålet med den skal du kontakte afsenderen, før du udfylder testen. Du kan fx spørge:

  • Hvad skal testen måle og hvorfor er det relevant i denne situation?
  • Hvor lang tid vil testen tage?
  • Hvilken form for tilbagemelding kan jeg forvente – en mundtlig tilbagemelding, en skriftlig tilbagemelding i form af rapporten eller begge dele? Alle der udfylder en test har krav på en tilbagemelding.
Sid uforstyrret når du tager testen

Sørg for at tage testen et sted, du kan sidde uforstyrret. Prøv at undgå afbrydelser som telefon og mails undervejs. Hvis det er en kognitive test, er det vigtigt du sidder hvor du kan koncentrere dig, er udhvilet og har en lommeregner klar. 

Hvis du er nervøs

Hvis du er nervøs over en test, så prøv at tænke på de positive aspekter. Personer, der bliver nervøse, er normalt bedre til at forberede sig før vigtige opgaver – herunder test. Det hjælper dig med at sikre et godt grundlag, så du ikke underpræsterer på grund af manglende forberedelse.

Du er ikke den eneste, der føler en form for spænding før en test. Det er helt almindeligt. Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du forsøge at tale om det med andre, du kender. Det hjælper ofte at høre, hvordan andre oplever og håndterer lignende situationer.

Skab stabilitet

Planlæg din tid, når du nærmer dig dagen, hvor du skal besvare testen. Det kan være en god idé at planlægge nogle praktiske opgaver for at holde tankerne på afstand af testen, men sørg for ikke at lægge yderligere stress ved at gøre din tidsplan for stram. Sørg for, at du også planlægger tid til en god nats søvn dagen før din test.

Hvorfor skal jeg svare på en test?

Det siges ofte, at personer ansættes på grund af deres formelle kompetencer, men fyres på grund af deres personlighed. Psykologiske faktorer er vigtige for, hvordan mennesker arbejder, samarbejder og udvikler sig som en del af en organisation, men de er ofte oversete.

Test kan fremhæve sådanne faktorer og skabe en bevidsthed om personlige styrker og faldgruber. Denne bevidsthed en fordel både for dig og arbejdsgiveren, da det handler om at forudsige om du vil lykkes i stillingen eller ej i den given virksomhed. 

Hvad er personlighedstest og kognitive test?

De mest almindelig testværktøjer til rekruttering er kognitive test og personlighedstest.

Kognitive test fokuserer på din evne til at ræsonnere kompleksitet: hvad er kompleksitetsniveauet af de udfordringer, du kan løse korrekt?

Eksempel på spørgsmål i kognitiv test:

Martha tjente dobbelt så meget som William, som tjente fire gange så meget som john sidste år. Hvis John tjente € 12,000 sidste år, hvor meget tjente Martha så?

Personlighedstest fokuserer på din foretrukne adfærd individuelt og i forhold til andre. Foretrukne adfærd beskriver sjældent den eneste måde, du reagerer på, men giver en indikation af din mest anvendte adfærd i situationer, hvor du ikke bevidst prøver at ændre den.

Altså hvad vil du gøre - og hvordan vil du opføre dig hvis du bliver ansat? For eksempel vil du tale eller lytte mest? Eller vil du foretrække at få detaljer eller et overblik, når du præsenteres for en ny opgave? Eller hvordan træffes oftest du beslutninger? Osv.

Man kan ikke have en forkert personlighed. Men måske virksomheden har brug for en der ligner din personlighed eller det modsatte for at opnå bedst mulig synergi i gruppen.

Eksempel på spørgsmål i personlighedstest: 

Vælg ét udtryk, der beskriver dig "mest", og ét, der beskriver dig "mindst":

Jeg kan godt lide at have mennesker omkring mig.
Jeg foretrækker at høre, hvad andre har at sige, før jeg tager en beslutning.
Jeg er god til at komme med mit synspunkt i diskussioner.
Jeg elsker at diskutere teoretiske idéer.

Jeg svarede på en lignende test, men fik et andet resultat

Tests kan virke meget ens uden at være det. Selvom man nogle gange ser en form for forbindelse mellem resultatet af to forskellige tests, så er det ofte ikke tilfældet.

Ligheder og forskelligheder

Selvom der er blevet gjort meget for at afklare, hvad personlighedstest, kognitive tests er, er der stadig en bred margin for fortolkningen af, hvad disse udtryk betyder.

Der er samtidig forskellige målemetoder bag de forskellige evalueringer. Blot fordi to forskellige test begge kaldes "personlighedstest", betyder det ikke, at de bruger samme fremgangsmåde eller opnår de samme resultater.

Personlighedstyperne i de to test kan for eksempel have enslydende navne, men hvis du ser nærmere på definitionen af typerne, kan den være forskellig.

Testnormer

Normer består af mange - ofte tusinder - af menneskers svar på en given test. Ved at sammenligne disse svar er det muligt at udlede en given kandidats score på en test.

Opbygning af gode normer er ikke blot et spørgsmål om at have en masse resultater. Kandidater, hvis resultater er medtaget i normen, bør også være repræsentative for den del af befolkningen, som testen henvender sig til. En voksen kan for eksempel opnå en meget høj score i en potentialetest normeret til 12-årige, selvom den voksne ville opnå et middelmådigt resultat i den samme test, som er normeret til personer i dennes alder.

Masters tests anvender løbende, opdaterede, repræsentative normer, som er en del af vores dedikation til at fremskaffe passende og meningsfyldte resultater ud fra vores tests.

Retfærdighed i testen og særlige behov

Hvis de anvendes korrekt, kan psykologiske test give resultater, der er både velbegrundede og objektive i forhold til at ansætte og udvikle mennesker. For at dette kan være tilfældet, skal testen udvikles på et videnskabeligt grundlag med den fornødne vægt på, hvem der skal anvende den, og til hvilket formål den er tiltænkt.

Retfærdighed

Udfærdigelsen af retfærdige test er en uendelig bestræbelse. Spørgsmålene og skalaerne, der anvendes i testen, må ikke have utilsigtet tvetydighed med hensyn til særligt køn, aldersgruppe osv. Derudover skal normerne hele tiden ajourføres. Det er noget af det arbejde, der fortsætter "bag scenen" hos Master.

Derudover dedikerer Master mange kræfter på en ordentlig uddannelse af brugerne af vores tests. Vores erfaringer siger os, at dette afspejles i kandidaternes positive oplevelse af vores løsninger. Som et eksempel vil du, når du bliver testet med masters løsninger, altid kunne få en rapport med en forklaring af dit testresultat, og du bør altid have fået navnet på den autoriserede bruger, som testede dig, hvis du har spørgsmål angående evalueringen. Hvis du er bekymret for, om du eller andre bliver retfærdigt behandlet i forhold til masters evalueringer eller evalueringsprocesser, så kontakt os endelig.

Særlige behov

Hvis du har et handicap, som du mener kan have indflydelse på testen, som du er blevet bedt om at besvare, er det i vores interesse at informere arbejdsgiveren om dette så tidligt som muligt.

Som testudbyder er Master dedikeret til en retfærdig og lige behandling af alle, der tager vores test.

Hvis du for eksempel er ordblind, bør du få den mundtlige version af Masters kognitive test. Hvis du har særlige krav, råder vi dig også til at få afklaret dette på forhånd. Arbejdsgiveren vil derefter være i stand til at foretage passende, rimelige tilpasninger, der kan hjælpe dig til at vise dem, hvor god du i virkeligheden er. Hvis du ikke giver ham besked før på dagen for evalueringen, et det sandsynligt, at arbejdsgiverens tilpasninger vil være mere begrænsede.